Fagprogram under Heddadagene

Fagprogram under Heddadagene

Heddadagene 2021 hadde eit felles fagprogram 7. – 13. juni. Fagprogrammet vart sendt digitalt slik at teaterfolk frå heile landet kunne få det med seg. Gjekk du glipp av noko ligg delar av programmet enno ute i opptak, og her finn du lenke dei ulike.

07. juni kl.11
Kunstnersamtaler – Katrine Strøm og Jenny Svensson
av Scenekunstbruket
Se opptak av samtalen her (lenke til YouTube)

07. juni kl. 12:30
Kommunikasjonsseminar
av NTO

8. juni kl. 10:30
Hvem eier kunsten?
av Teatermuseet og Heddadagene

8. juni kl. 12.30
Organisering av scenekunstkompanier vol 2
av Assitej Norge og Heddadagene

8. juni kl. 19:00
Fransk mønstring
av Det franske instituttet i Oslo, Dramatikkens hus, Nationaltheatret og Norges ambassade i Paris
Se intervju med dramatikerne her

9. juni kl. 10:00
DKS som produserende organisasjon for frilansere

av Norsk Sceneinstruktørforening

9. juni kl. 11:30
Om Moby Dick: Yngvild Aspeli og Birgitte Strid
av Nordland Teater og Heddadagene

9. juni kl. 13:00
Masterclass i lysdesign med Paule Constable
av Heddadagene

9. juni kl. 13.30
Presentasjon fra tre tekstverksteder
fra Norsk dramatikkfestival
Se opptak av presentasjonen her

10. juni kl. 10:00
RiksPitch - hvem går videre?
av Riksteatret

10. juni kl. 11:00
Kunstnersamtale Mia Habib og Jassem Hindi
av Scenekunstbruket
Se opptak av samtalen her

10. juni kl. 16:00
Frilanstreffet – en foredragsserie for kunstens samfunnsverdi
av SKUDA

11.juni kl. 09.00
Seminar for scenekunstprodusenter
av Heddadagene

11. juni kl. 11:30
Status Norden
av Norsk Sceneinstruktørforening

12. juni kl 11:00
Hva er scenografi?
med Gjermund Andresen

12. juni kl. 13.15
Ferskvare fra våre husdramatikere
av Dramatikkens hus
Se opptak av lesningen her

13. juni 20:00
Teaterkarantenequiz – The Grand & Limited Heddadagene Edition
av Heddadagene