Fagprogram: Hvem eier kunsten?

Fagprogram: Hvem eier kunsten?

Historisk sett kunne det være så enkelt: det var dramatikeren, men også koreografen og komponisten som var de viktigste rettighetshaverne i teatret. Så kom radioen og deretter fjernsynet og kompliserte det hele.

Med framveksten av digitale medier er problemet med godtgjørelse for bruk og formidling av originalt kunstnerisk materiale vokst. I tillegg kommer spørsmålet: Hvem skal krediteres og godtgjøres når adapsjon, devising, improvisasjon, kollektive arbeidsformer og publikumsdeltagelse er sentrale kunstneriske metoder?

 I dag er det stadig oftere kunstneriske lag ved institusjonsteatrene som sammen utvikler det kunstneriske konseptet. I tillegg gjør framveksten av den medskapende utøveren det vanskeligere å tilegne det kunstneriske materialet én enkelt opphavsperson. Hvem har i så fall rettighetene til nye oppføringer eller videre bearbeidelse av verk og materialet? Fører dette til en maktfordeling i scenekunstfeltet? 

Diskusjonen innledes og ledes av forfatter og teaterkunstner Anne Helgesen. I panelet stiller forsker Irina Eidsvold-Tøien, advokat Stine Helén Pettersen fra Bing Hodneland og Nora Evensen, teatersjef for Turnéteatret i Trøndelag.

Et samarbeid mellom Heddadagene og Teatermuseet Arrangementet streames her fra Dramatikkens Hus.

Denne sendingen er ikke lenger tilgjengelig.