Vi samler alle grener av scenekunsten til en felles fagdag!

Vi samler alle grener av scenekunsten til en felles fagdag!

I år samler vi de mange fagspesifikke seminarene og nettverksmøtene rundt samme dag - torsdag 15. juni - og inviterer til en felles fagdag som samler og engasjerer alle grener av scenekunsten. I scenekunstens kollektive ånd ønsker Heddadagene med dette å skape en tydelig arena for refleksjon og samtale på tvers av avdelinger og erfaringer.

Torsdag formiddag arrangerer Heddadagene og NTO en kulturpolitisk plenumssesjon for alle som er engasjert i scenekunstfeltet. Med innlegg og debatter om bransjeaktuelle tema, vil vi legge til rette for engasjert og konstruktiv diskusjon om vårt felles felt. Plenumssesjonen inngår som en sentral del av produsentseminaret og kommunikasjonsseminaret, og det er lagt til rette for deltakelse fra nettverkssamlingen for plan- og produksjonssjefer. Også utøvende scenekunstnere inviteres til denne samlingen, og vi håper og tror at dette initiativet vil kunne stimulere til mer dialog og deling av erfaringer innad i bransjen.


Plenumssesjonen avsluttes med kunstnersamtalen “Sigrid Undsets kvinner”. Her møtes regissørene Kjersti Horn og Nina Wester i samtale med leder for Sigrid Undset-selskapet, Kristin Brandtsegg Johansen. Ledet av dramaturg og journalist Jørgen Strickert, vil de dele sine tanker om å iscenesette den nobelprisvinnende forfatteren og hennes sterke kvinneskikkelser.


Les mer om de ulike seminarene tilknyttet fagdagen her:

Kommunikasjonsseminar

Seminar for scenekunstprodusenter

Nettverkssamling for plan- og produksjonssjefer (eksternt arr.)


NB! Deltakelse på arrangementet og seminarene krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd. Les mer her.