Fagprogram for Heddadagene 2023

Fagprogram for Heddadagene 2023

​Heddadagene arrangerer i år 15 scenekunstrelevante seminarer og fagsamtaler. Vi håper og tror at årets program inneholder noe for enhver faginteresse, og at festivalen vil være en god arena for engasjerende og utviklende samtaler for scenekunstfeltet.

I løpet av festivalen kan du blant annet overvære, og delta i, kulturpolitiske debatter om scenekunstens vilkår i dagens samfunn, om barnehagen som scenekunstarena, publikumsmedvirkning, minoritetsspråklig teater og kunstnernes ytringsfrihet.

For utøvende kunstnere tilbys både kurs i intimitet for scene og film og mesterklasse i inkluderende scenekunst med Andrew Standford fra International Inclusive Arts Network og Replay Theatre. Vi minner også om at årets RIKS_PITCH finner sted under Heddadagene, og at søknadsfristen for dette er 1. mars.

Som tekniker kan du i år delta i en ny serie med kurs og seminarer: INPUT. Under de tre hovedoverskriftene LYS, VIDEO og SCENE, samler Torkel Skjærven og Martin Flack den beste kompetansen i bransjen til to intensive og inspirerende dager på Det Norske Teatrets Scene 3.

I løpet av uken arrangeres også en rekke fagspesifikke samlinger og nettverksmøter, som seminarer for produsenter og kommunikasjonsfolka, og fagprat for brukere av Teaterplan. I tillegg vil Unge Viken Teater by på en samtale om scenekunst for barn og unge i et Nordisk perspektiv.

Heddadagene ønsker også å rette søkelyset mot den pågående kompetanseflukten som mange opplever i scenekunstbransjen, og har invitert Creo til å lede en panelsamtale om rekruttering og utdanning.

Torsdag 15. juni inviterer vi også til en kulturpolitisk plenumssesjon, med ønsket om å samle og engasjere alle grener av scenekunsten til én felles samling. Les mer om årets store fagdag her.

Deltakelse på fagprogrammets arrangementer krever akkreditering. Akkrediteringen koster 200 kr og kan kjøpes her. Festivalpassholdere og ansatte ved NTOs medlemsorganisasjoner kan bestille gratis akkreditering. Informasjon om bestilling sendes på e-post fra arbeidsgiver.