Oversikt over årets fagprogram

Oversikt over årets fagprogram

I samarbeid med scenekunstinstitusjonene og andre bidragsytere i bransjen, tilbyr Heddadagene også et omfattende fagprogram. Her er viktige og aktuelle temaer i scenekunstfeltet oppe til diskusjon og debatt. Årets program er organisert under fire hovedoverskrifter som tilbyr arrangementer for ethvert interessefelt og enhver smak. Den store oversikten finner du her!