Norsk Dramatikkfestival i samarbeid med Heddadagene inviterer til seminaret «Scenetekst og spillkonvensjoner»

Norsk Dramatikkfestival i samarbeid med Heddadagene inviterer til seminaret «Scenetekst og spillkonvensjoner»

Dagens teaterlandskap er mer variert enn noensinne, og en og samme kunstner kan arbeide i svært ulike formater. Hvilken innvirkning har dette mangfoldet på den dramatikk som skrives i vår samtid? Stilles det nye krav til åpenheten og fleksibilitet i sceneteksten? Hvilke føringer kan eller bør teksten legge for regikonsept og stilvalg? Hvilke grep oppleves som gammeldagse i vår tid?

Deltakere: Victoria Meirik (kunstnerisk leder Dramatikkfestivalen og regissør), Tale Næss (dramatiker, dramaturg og nåværende stipendiat i scenetekst ved KHIO), Tore Vagn Lid (regissør, dramatiker. prosessor i regi v/KHIO), Lillian Bikset (kritiker, oversetter, medlem av og talsperson for Heddajuryen), Trine Wiggen (skuespiller ved Nationaltheatret) og Hanne Ramsdal (forfatter og dramatiker, en av de utvalgte dramatikerne under Dramatikkfestivalen 2017).

Arrangeres av Norsk Dramatikkfestival 

Norsk Dramatikkfestival har siden 1985 vært en arena for stimulering og utvikling av ny norsk dramatikk. Annethvert år velger en fagjury anonymt ut nye tekster for profesjonell produksjon og ulike former for fremføring. Til festivalen i 2019 kom det inn 170 tekster. Dette er det aller høyeste antallet i festivalens historie, og viser at den lever opp til målsettingen om å være en attraktiv arena for både debuterende og etablerte skrivende. Seminaret «Scenetekst og spillkonvensjoner» tar utgangspunkt i samtaler som ble startet under Dramatikkfestivalen 2017.

Støttet av Norsk Kulturråd og Dramatikerforbundet


www.dramatikkfestivalen.no

11. juni, kl. 10.00 på Bikuben (Det Norske Teatret).