Seminar for scenekunstprodusenter

Seminar for scenekunstprodusenter

Under Heddadagene inviterer vi produsenter og produksjonsledere fra teatre over hele landet til et heldagsseminar på Riksteatret.

Seminaret tar for seg produsentrollen i forskjellige kontekster - i store og små organisasjoner, innenfor og utenfor institusjonene. Dagen vil inneholde en kombinasjon av foredrag, innledninger og plenumsdiskusjoner. Det er også satt av tid til uformell faglig utveksling. Programmet nedenfor er inndelt i hovedoverskrifter, detaljert program vil bli sendt ut til deltakerne i forkant av seminaret. 

Program for dagen:
09.30 Registrering og morgenkaffe

10.00 Introduksjon ved Kjetil Falkum (prosjektleder for Heddadagene og frilans teaterprodusent)

10.30 Produsentrollen ved Riksteatret. Innledninger ved Wenche Viktorsdatter Paulsen (produsent, Riksteatret), Tom Remlov (teatersjef ved Riksteatret) og Morten Joachim Henriksen (regissør, teatersjef ved Haugesund Teater). Panelsamtale med de overnevnte, samt Ingvild Hellum (produksjonssjef, Riksteatret). 

12.15 Frilansprodusenten - et blikk fra Bergen. Linda Børnes (produsent og manager, tidligere daglig leder i ProScen)

12.45 Lunch og uformell faglig utveksling.

13.30 Et lys fra nord. Wenche Bakken (Produsent, Nordland Teater og Vinterlysfestivalen)

14.00 Produsentrollen ved Nationaltheatret. Innledninger ved Henrik Melsom Edvardsen (sjefsprodusent, Nationaltheatret) og Marit Moum Aune (TBC). Panelsamtale med de overnevnte, samt Grethe Henden (produsent, Nationaltheatret) og Lina Hallem (inspisient, Nationaltheatret)

16.00-16.30 Plenumsdiskusjon og oppsummering av dagen.


Arrangeres av: Heddadagene i samarbeid med Riksteatret

Passer for: Produsenter og andre med prosjekt-/produksjonslederansvar ved institusjonsteatre, etablerte kompanier eller lignende, samt teaterledere, plan-/produksjonssjefer og tekniske sjefer. 

Torsdag 14. juni kl 09.30-16.30 på Riksteatret. 

Deltakeravgift kr. 400,- inkludert lunch. 
NB! Begrenset antall plasser. Seminaret er fulltegnet og påmeldingen er nå stengt.