European theatre convention

European theatre convention

Internasjonal teaterkonferanse med fokus på utforskning av ny teknologi og teater på tvers av kulturer.

European Theatre Convention (ETC) er en internasjonal konferanse med debatter, seminarer, workshops og forestillinger. Konferansen har fokus på internasjonalt samarbeid, og bruk av ny teknologi i teater. Forestillingene Den siste kongsfesten, Idiomatic og Stage your city er en del av konferansen. 

Klikk her for utfyllende program.

Arrangeres av: ETC og Det Norske Teatret
Passer for: Deg som er interessert i internasjonalt samarbeid. Deg som er interessert i bruk av ny teknologi i teater. 

8. juni, kl. 10.00-17.30 og 9. juni kl. 13.00-18.00 på Det Norske Teatret.
NB! Merk at det kun er programmet innenfor tidene over som er åpent for alle.